Navorsing uit die natuur – No 21: Visskole / Fish Schooling

VISSKOLE

Visskole

Elke jaar sterf meer as eenmiljoen mense in motorongelukke en word ongeveer 50 miljoen beseer. Tog kan miljoene visse saam in ’n skool swem met feitlik geen botsings nie. Hoe doen visse dit, en wat kan hulle ons leer oor hoe om motorongelukke te verminder?

Visse wat in ’n skool swem, neem inligting omtrent hulle omgewing in deur middel van hulle oë en ’n spesiale sintuig wat die laterale lyn genoem word. Hulle gebruik hierdie sintuie om vas te stel waar ander visse om hulle is en reageer dan as volg:

1: Swem sy aan sy. Hulle pas hulle spoed aan by die visse langs hulle en behou ’n sekere afstand van hulle.

2: Beweeg nader. Hulle beweeg nader aan visse wat verder van hulle af is.

3: Vermy botsings. Hulle verander van rigting sodat hulle nie teen ander visse bots nie.

’n Japannese motorvervaardiger het hierdie drie gedragspatrone van visse wat in ’n skool swem, gebruik om etlike klein robotmotors te ontwerp wat in ’n groep kan ry sonder om teen mekaar te bots. In die plek van oë gebruik hierdie robotte kommunikasietegnologie; in die plek van ’n laterale lyn gebruik hulle ’n laserafstandsmeter. Die maatskappy meen dat hierdie tegnologie hulle sal help om “botsingvrye” motors te ontwerp en dat dit “tot ’n omgewingsvriendelike en verkeersknoopvrye bestuursomgewing sal bydra”.

“Ons het die gedrag van ’n skool visse nagemaak [deur] ten volle van die nuutste elektroniese tegnologie gebruik te maak”, sê Tosjijoeki Andoe, die hoofingenieur van die robotmotorprojek. “In ons gemotoriseerde wêreld, kan ons baie leer by die gedrag van ’n skool visse.”


FISH SCHOOLING

Car accidents kill more than one million people and injure approximately 50 million each year. Yet, millions of fish can swim together in a school with virtually no collisions. How do fish do it, and what can they teach us about how to reduce car crashes?

Schooling fish learn about their surroundings through their eyes and a special sense organ called the lateral line. They use these senses to perceive the location of other fish around them, and they then react as follows:

  1. Traveling side by side.They match the speed of the fish beside them and maintain their distance from them.
  2. They draw nearer to fish that are farther away.
  3. Collision avoidance.They change direction to avoid contact with other fish.

Based on those three behaviors of schooling fish, a Japanese car manufacturer designed several tiny robot cars that can travel in a group without colliding. Instead of eyes, the robots use communication technologies; instead of a lateral line, they use a laser range finder. The company believes that this technology will help them to create “collision-free” cars and “contribute to an environmentally friendly and traffic-jam-free driving environment.”

“We recreated the behavior of a school of fish [by] making full use of cutting-edge electronic technologies,” says Toshiyuki Andou, the principal engineer of the robot-car project. “We, in a motorized world, have a lot to learn from the behavior of a school of fish.”

(Die reeks is saamgestel deur Kleingert Horn, ZS6HRN)

Advertisements