Navorsing uit die natuur – No 20: Springspinnekop / Jumping Spider

SPRINGSPINNEKOP

Springspinnekop

DIE springspinnekop het ’n spesiale visuele stelsel wat hom in staat stel om die presiese afstand te bereken wat hy moet spring. Hoe doen die spinnekop dit?

Om vas te stel hoe ver hy van ’n voorwerp af is, maak die springspinnekop gebruik van ’n unieke kenmerk van sy twee hoofoë, wat elkeen ’n retina het wat uit etlike lae bestaan. Een van die twee lae wat sensitief is vir groen lig, ontvang die beeld in skerp fokus, terwyl die ander een dit as ’n wasige beeld waarneem. Hoe wasiger die beeld in hierdie laag lyk, hoe nader is die voorwerp aan die spinnekop se oog. Hierdie eenvoudige feit stel die spinnekop in staat om die presiese afstand te bereken wat hy moet spring om sy prooi te vang.

Navorsers hoop dat die springspinnekop se tegniek hulle sal help om 3-D-kameras en selfs robotte te ontwerp wat die afstand tot by ’n voorwerp kan meet. Volgens die aanlyn nuuswebwerf ScienceNOW is die springspinnekop se sig “’n opwindende voorbeeld van hoe diertjies wat ’n halwe sentimeter lank is en ’n brein het wat kleiner is as dié van huisvlieë, steeds daarin slaag om komplekse visuele inligting te versamel en daarop te reageer”.

 


JUMPING SPIDER

THE jumping spider has a special vision system that enables it to calculate the precise distance it needs to jump. How does the spider do it?

To measure its distance from an object, the jumping spider exploits a unique feature of its two principal eyes, each of which has a “staircase” retina with multiple layers. While one layer receives green light in sharp focus, another receives it as a blurry image. The more out of focus an image appears in that layer, the closer the object is to the spider’s eye. This simple fact enables the spider to calculate the exact distance it has to jump to catch its prey.

Researchers would like to copy the jumping spider’s technique in order to create 3-D cameras and even robots that can measure the distance to an object. According to the online news site ScienceNOW, the jumping spider’s vision provides “an exciting example of how half-centimeter-long [0.2 in.] animals with brains smaller than those of house flies still manage to gather and act on complex visual information.”

(Die reeks is saamgestel deur Kleingert Horn, ZS6HRN)

Advertisements