How to perfectly clean wires in minutes

Article by NH7ZE

1

Here is an old ham radio operators trick for cleaning wires for soldering that are old and corroded.  It is hard to find this technique printed anywhere! I am a ham, NH7ZE, and learned it from my elmer (mentor). I am passing it on.  I hope it helps people who need to clean wires.

Normally, if you strip a wire, and see it is corroded, there is not much you can do to restore it’s shiny new conductive properties. There is scraping and scratching which comes to mind, but you’ll never get it to the solderable slickness it once was long ago. After laboring and fretting over the corroded pieces of wire for a long, long time, you see that your sweat coming out of your palms and fingers are corroding the copper AGAIN!!!! Oh, dear. NOT TO WORRY!!!!! Give yourself a pat on the back, because what you will pull out of your bag of tricks now, will send all the corroded copper wires scurrying and scampering away in fear!!!! Here is how to clean any corroded wire without even touching it, in 30 seconds!! And what’s more, you can even solder it!!!

This process uses two solutions, one is regular table salt and vinegar. Any kind of vinegar will work, from balsamic, to rice, to white vinegars. Its the acidity and corrosiveness of the salt and vinegar together that you want. The other solution is Sodium Bicarbonate, or baking soda, and water. This is used to neutralize the corrosive properties of the other solution, and to further clean the wires.

Step 1: Strip the wires to be cleaned.

Step 2: Get 2 containers, one for each solution. They can be paper cups, plastic, glass, bowls, whatever you can find. I have vials, because I am a professional electronics installer and I use these solutions out in the field.

2

Step 3: Get 1 tablespoon of raw salt, and put it in one of the containers. Fill up the rest of the container with vinegar, and stir the both together.  As a general rule of thumb, put as much salt in the vinegar as will dissolve.

Step 4: Get 1 tablespoon of Sodium Bicarbonate, (baking soda) and add it to the other container. Fill up the rest with water, and stir well.  Add more baking soda to make it cloudy. The amount is not important, as long as it is alkaline to cancel the acid of the vinegar solution.

Step 5: Put the stripped end of the wire in the vinegar solution, and stir the solution with the wire. any wire you want cleaned needs to be under the solution. Movement of the wire in the liquid speeds up the process.
3
Step 6: After 2 minutes or so, the wire will look very shiny and new in the vinegar solution. The acid and salt in the solution is etching away the oxides, exposing the bare metal. Make sure the metal is uniformly shiny. Leave it in longer if it is not perfectly clean throughout.
4.png
Step 7: Once the wire is satisfactorily clean, remove the wire from the vinegar, and plunge it into the baking soda solution to neutralize the acid’s corrosive properties.  If the wire was exposed to the air, without neutralizing the acid first, it would quickly corrode again. The baking soda keeps it clean and shiny. Swish the wire around in the baking soda water for about 10 seconds, and then you are done!! Shiny new wire ready for soldering, and conducting once again!!

 

Advertisements

‘n Spanningsbeheerde relê.

Thys Maree (ZS6MJM)

4×4 Entoesiaste weet dat jy nie jou kampyskas direk aan die voertuig se battery kan koppel nie. Jy het jy met die beste voornemens ter wêreld besluit om die yskas af te sit nadat jy gestop het, maar met die geharwar by die aankoms van die kamplek het jy vergeet!  Ja, jou voeruig se  battery gaan verseker oornag ontlaai en dan sit jy met ’n probleem.

Die oplossing is natuurlik om ’n relê tussen jou  voertuig se battery en jou 12V kampgoeters te installeer. ‘n Spanningsbeheerde relê kan gekoop word maar hulle kos ’n aardige bedraggie en verder wat is nou die pret daaraan om ’n gekoopte een te installeer of te laat installeer.

Met hierdie baantjie kan jy nou self jou relê, wat jy ongelukkig maar sal moet koop, beheer. Die relê kan natuurlik sonder elektronika so gekoppel word dat krag slegs voorsien word sou die enjin aan wees. Maar dit beteken steeds dat die krag sal aan wees al laai die alternator nie. En dit is nie so maklik om met die nuwe voertuie van vandag  toegang tot die spesifieke punt te kry nie  Daarom die elektroniese bordjie wat die spanning van die battery meet en daarvolgens besluit of die alternator laai of nie. Sou die laaiproses ophou, sal die batteryspanning val en die bordjie sal die relê afskakel.

My spesifikasies vir die ontwerp was soos volg:

 • Skakel relê aan teen 13,6V
 • Skakel af indien spanning onder 13.3V val
 • ‘n LM79L05 word gebruik om -5V (of meer korrek: battery minus 5V) vanaf positief te kry. Rede:
 • Skakeling moet aan positiewe kant gedoen word.
 • Transistor drywer word sodoende oortollig gemaak want MOSFET kan direk vanaf PIC gedryf word.
 • Dit beteken dat alle lesing ‘n spieelbeeld is, m.a.w hoe hoe hoër die spanning is hoe laer is die lesing van die ADC (analoog-na-digitale omstter)Dit kos nogal kophou om hierdie sommetjies te doen!
 • PIC12f1572 word gebruik. (Goedkoopste)
 • MOSFET: TPC8114
 • Klokspoed: 34kHz (intern gegenereer)
 • ADC (Analoog na digitale omsetter): Geweegde gemiddeld word gebruik om ruis uit te skakel. ADC lesing word bygetel by 7/8stes van vorige lesing.

 

Programmatuurgereedskap:

 • Microchip se MPLAB X IDE v3.50 (Gratis)
 • PICKIT 3 programmeerder. Word ook gebruik om ontfouting te doen. (± R1000)
 • PIC12f1572 gebruik omrede

o   Ek een gehad het,

o   Goedkoop is (<R20)

o   Dit ingeboude ontfouting het wat met PICKIT 3 gebruik kan word.

 • XC8 van Micochip se C saamsteller. (Gratis)

 

Die baantjie lyk soos in skets 1 aangedui. ’n Paar opmerkings:

 1. Diode D1, ’n 14V zener beskerm die baan teen hoë positiewe spanningspulse. Sou ’n negatiewe puls van die alternator se kant kom, sal die diode in sy voorwaartse rigting die puls knip.
 2. Diode D2, ’n hoë spoed diode moet die negatiewe puls wat die relê sal genereer wanneer dit afgesit word, knip.
 3. Konnektor J is om PIC te programmeer deur middel die PICKIT3 programmeerder.
 4. Weerstande R5 en R6 vorm ’n spanningverdeler wat se uitset binne die spanning van die PIC beheerder moet val. Die PIC gebruik sy eie spanning as verwysing wanneer die analoog na digitale omsetting (ADC) gedoen word. Die PIC program sal gekalibreer moet word afhangende van die akkuraatheid van die spanningsreguleerder en die twee weerstande.
 5. Die stroomverbruik van die bordjie is ± 4mA (sonder die relê). Die PIC gebruik omtrent 1mA. Die grootste gebruiker van die stroom is die LM79L05.
 6. Nadat die bordjie voltooi is, moet dit met sorg verseël word. Vog sal die hele projek reuneer. Ek het die bordjie met kleurlose lak gespuit voordat ek dit in ’n waterdigte houertjie geïnstalleer het. ’n Pilhouer werk goed.

sklematiese-stroombaan

Die programmetjie wat die beheerder beheer, is kort. Om die PIC op te stel is baie meer moeite, maar hier help MPLAB se Code Configurator om die proses te vereenvoudig.

Die hoofprogram:  (Die volledige kode)

#include “mcc_generated_files/mcc.h”

/*

Main application

*/

void main(void)

{

// initialize the device

SYSTEM_Initialize();

 

unsigned int V1, Vgeweeg;      //V1 is die veranderlike vir die ADC lesing.

//Vgeweeg  – geweegde gemiddeld.

LATAbits.LATA2 = 1;  // Skakel rele af

while (1)

{

V1 = ADC1_GetConversion(3);  //Begin omsetting

 

Vgeweeg = Vgeweeg – (Vgeweeg >> 3); //Bereken 7/8stes van vorige lesing

Vgeweeg = Vgeweeg + V1;                                  // Tel nuutste lesing by. Dus elke nuwe lesing

//is 1/8ste van gemiddeld (geweegde gemiddeld)

if (Vgeweeg > 4216){                              //Spanning laer  as 13.3V

LATAbits.LATA2 = 1;                            // Skakel rele af

__delay_ms(10000);                           // Verhoed dat relê begin aan en af skakel (bons))

//Beteken ook dat relê eers na minuut of twee aanskakel

//nadat alternator begin laai het.

//Tydvertraging net van toepasing terwyl relê af is.

}

if (Vgeweeg < 4128) {                             //Spanning hoër as 13.6V

LATAbits.LATA2 = 0;                            // Skakel rele aan

}

}

}

/**

End of File

*/

Om hierdie baantjie oor te sit op ’n ATMEL beheerder, soos die ATTINY85, behoort maklik te wees. Onthou net die ATTINY se pennetjies is anders as die PC12F1572 s’n. Natuurlik kan ’n Arduino beheerder soos die Nano, ook gebruik word, maar, weens die koste, is dit nie die moeite werd nie.

Geniet die projek!

OKOSA Lisensiegelde vir 2017

Uitgereik deur die SARL

icasa-logoOKOSA het die nuwe fooistruktuur vir amateurradio lisensies aangekondig. Die gelde vir 2017 sal in werking tree vanaf 1 April 2017 en is soos volg:

1 jaar lisensie R134.00
2 jaar lisensie R256.00
3 jaar lisensie R367.00
4 jaar lisensie R468.00
5 jaar lisensie R559.00

Neem asseblief kennis dat ‘n lisensie wat nie teen 1 April 2017 hernu is nie sal verval en die lisensiehouer moet weer aansoek doen vir ‘n nuwe lisensie en dit sal onderwerp word aan ekstra koste. Geen fooie sal na 1 April 2017 aanvaar word nie.

OKOSA het aanbeveel dat Amateurradio lisensiehouers vir ‘n 5 jaar lisensie aansoek doen. Dit is gelykstaande aan ‘n huidige besparing van R111.00. Jy sal ook die jaarlikse eskalasie vryspring.

Jy moet skriftelik aansoek doen met vermelding van die lisensie waarvoor jy aansoek wil doen. Dit moet vermeld word in die opskrif van die betrokke e-pos aan OKOSA. Byvoorbeeld, die vereiste aantal jare lisensie, jou sewe syfer lisensie nommer en roepsein (bv 5 jaar betaling, lisensienommer 544-165-1, ZS6ZU). As jy nie vir OKOSA van die vereiste tydperk van lisensie in kennis stel nie, sal jy ‘n een jaar lisensie ontvang, ongeag die bedrag betaal.

Vir almal wat reeds betaal het volgens die 2016 fooistruktuur, die uitstaande gelde moet voor die 1 April 2017 aan OKOSA oorbetaal word, anders sal jou lisensie verval.
As jou Van tussen A tot K is, moet jy jou betalingsadvies aan mnr Kenneth Kgwedi per e-pos stuur by KKgwedi@icasa.org.za
As jou Van tussen L tot Z is, moet jy jou betalingsadvies aan mnr Pieter Jansen per e-pos stuur by PJansen@icasa.org.za

Alle Amateurradio lisensiegelde moet direk aan OKOSA en nie aan die SARL betaal word nie.

Die OKOSA bankbesonderhede is

OKOSA
Nedbank rekening 1462002927
Tak (universele kode) 198 765
Deposito verwysing: Jou sewe syfer lisensienommer

Is jou ICASA lisensie op datum?

Soos voorheen genoem is ICASA (OKOSA) besig met die implementering van ‘n plan om ‘n groot hoeveelheid amateur  lisensies te kanseleer.

Die SARL het ‘n lys ontvang van die beplande kanselasies – 72 van die persone op die lys is huidige lede van die SARL.  As ‘n diens vir dié lede het Colin de Villiers ZS6COL die moeite gedoen om die persone te kontak via e-pos.

As ‘n verdere diens vir alle nie-lede kan u u roepsyn opsoek  op die SARL se webblad wat sal aantoon of die roepsein verval het.

Indien u roepsein as verval aangetoon word, behoord u u jongste lisensie na te gaan. As die lisensie nie opgespoor kan word nie, moet u vir OKOSA vra vir ‘n afsrif daarvan per e-pos.

Indien u lisensie aantoon dat dit geldig is, is daar iewers ‘n fout in die sisteem en in die geval moet u so gou moontlik ‘n afskrif daarvan stuur aan admin@sarl.org.za. Die SARL sal dan namens u ondersoek instel.

Indien u vir OKOSA moet kontak, doen dit via e-pos na Dewaldt Kuhrau op die e-pos adres dkuhrau@icasa.org.za

Die diens word verskaf deur die SARL in goeie trou en is gebaseer op data verskaf deur OKOSA. Enige foute wat ontstaan het deur data foute sal gekoregeer word met die indiening van ‘n geldige afskrif van u lisensie aan die SARL.

Neem asseblief kennis dat die inligting verskaf deur OKOSA slegs lisensies bevat wat meer as ‘n jaar oud is. Daar is ander lisensies wat agterstallig is wat nie op OKOSA se lys aangedui word nie en kan moontlik ook gekanseleer word. Persone moet derhalwe hulle lisensies nagaan en seker maar dat dit nie agterstallig is nie.

Bron: Die Suid-Afrikaanse Radioliga

2017 – Die jaar wat voorlê

En so begin ons weer ‘n nuwe jaar – 2016 is agter die rug.

Die ou jaar het bygevlieg en skielik is ons weer aan die vooraand van ‘n nuwe jaar wat voorlê.  Wat sal dit alles inhou vir ons?  Ons sal maar moet sien…!

Die program vir die klub is nog nie heelemal gefinaliseer nie.  Die voorlopige datums is as volg vir die maandvergaderings

 • 14 Januarie: voorlopige Kragelektronika aanbieding deur Helgard, ZS6HON
 • 18 Maart: Daar moet besluit word of die klubbyeenkoms gaan plaasvind as gevolg van die lang naweek.
 • 25,26 Maart is die CQ WPX Kompetisie – daar moet besluit word of die klub gaan deelneem aldan nie.
 • Die AJV is geoogmerk vir 16 September 2017.

Enige voorstelle aangaande aanbiedings wat deur die lede interessant of leersaam sal wees kan gerus deur gestuur word aan of die sekretaris of vir Thys.

Kom ons neem aktief deel aan die klub gedurende 2017 en bevorder amateurradio sover as wat ons kan.

e242eedee6b4a5fba626bf4cdbe7381f