Operasie Kleinfontein

Na ʼn paar maande van beplanning het die naweek uiteindelik aangebreek om ons kompetisie perseel op te gradeer. Van die ou kêrels het al vanaf die Donderdag begin om toerusting, gereedskap en bou materiaal aan te ry. Die beton is op Vrydag gegiet vir die toring en twee maste wat ʼn permanente staanplek op Kleinfontein gaan kry. Op Saterdag het die manne die radio kamer toegerus met ʼn pragtige staal tafel, elektrisiteit is by die tafel aangelê, glas is in die leë vensterrame ingesit en twee lekker groot yskaste is ook in die radio kamer ingesit. Op die terrein is ʼn lekker lang mas asook ʼn toring staangemaak. Die toring en die maste kort nog ʼn bietjie werk wat voor die volgende kompetisie afgehandel sal word. Die dames het. Gedurende die werkery het die dames vir die manne se kele gesorg. Daar was ʼn baie lekker ontbyt voorberei, ʼn yslike groot waatlemoen is gesny en almal het lekker gebraai om die jaar mee af te sluit.

kleinf

klein2.jpeg

Advertisements

DIE TNT/MRK 6m HERHALER

Pieter van Wyk, ZS6PVW, met hulp deur George, ZS6NE.

Ek ken ongelukkig nie al die geskiedenis van die 6m herhaler nie maar hier volg wat ek uit my geheue kan opdiep.

Ek weet dat wyle Ams, ZS6YV, ’n PYE herhaler omgebou het vanaf 70 MHz na 6m toe en volgens Johan, ZS6JPL, het George ook op ‘n stadium aan die herhaler gewerk. Sover ek kan onthou, is dit ‘n PYE T-100 sender en R-18 FM-ontvanger.

Datums kan ek nie presies onthou nie, maar ek dink dit was 1993/1994 wat ek betrokke geraak het met Gys Rietveld, ZS6GYS, en ons het in daardie tyd die herhaler in werking gestel by Kameeldrift Wes. Ons het die herhaler op 2 antennas gehad, die ontvangs antenna was ‘n endgevoerde halfgolf op die ou herhalerhuisie, en die send antenna was ‘n gemodifiseerde 5/8 ZS Electroniques 66-88 MHz antenna wat deur wyle Egbert, ZS6AZG, omskep is in ‘n 5/8 vir 6m.

Die herhaler se sender het klaarblyklik die ontvanger beïnvloed en Gys het ‘n plaat tussen hulle geplaas, wat bietjie gehelp het. Ons het by die destydse Tak Verwoerdburg twee filters te lene gekry. Hierdie filters was in vierkantige geut afvoerpype ingebou. Dit het darem die “desencing” probleem in ‘n mate opgelos.

Gert Coetzee, ZR6AAB, nou ZS6GSC, het aan die destydse TNT ‘n stel helikse filters of kanne geskenk, wat hy by ‘n skrootwerf bekom het. Hierdie helikse filters was deur die destydse Spoorwegpolisie gebruik. Frans Durand, ZS6FDR nou ZS4FD, het die kanne aangepas sodat dit op die 6m herhaler se frekwensie kan werk. Daar is 4 kanne vir ontvangs en 4 vir uitsending. Dit is te Kameeldrift-Wes geïnstalleer, en van toe af werk die herhaler op slegs een antenna, die 5/8 vertikaal. Die herhaler het goed gewerk en ons het wyd en syd gunstige rapporte gekry.

Die eerste amateurs wat kontak op die 6m herhaler gemaak het was wyle Willie, ZR6ARF (later ZS6WO), Pieter, ZS6PVW en Gys, ZS6GYS. Mettertyd het meer amateurs bygekom en saamgespeel. Onder andere George, ZS6NE, wyle Jody, ZS6BLW, wyle Marius, ZR6YY, wyle Egbert, ZS6AZG, Malcolm, ZR6MDK, nou ZS4SM, Pieter, ZR6PTR en Johan ZR6ANF nou ZS6JPL.

Die eerste kontakte deur Pieter, ZS6PVW, en Willie, ZR6ARF, was eintlik maar primitief. Alhoewel Willie ‘n Yaesu FT-690R en Gys ‘n Icom IC-726 gehad het, het die eerste kontakte geskied deur met C-42 ex-militêre send-ontvangers uit te saai na die herhaler toe, en dan met B-47 ex-militêre send-ontvangers te ontvang aangesien die herhaler se “Split” 1,6 MHz was, en die ex-militêre radio’s nie fasiliteite gehad het om “split” frekwensies te kon doen nie.

Die 6m herhaler kon dieper penetreer in kolle waar die 2m herhaler “dooie kolle” gehad het, soos byvoorbeeld in Staatsartillerieweg verby die Technikon na DF Malan rylaan toe, tot by PPC sementfabriek, asook Christina De Witrylaan daar by Fonteinedal verby.

Op ‘n stadium is die herhaler afgeskakel, vir watter rede en op watter datum dit geskied het, kan ek nie onthou nie. Ek kon wel ‘n pakket radio berig opspoor waarin ek die wêreld se 6m entoesiaste in kennis gestel het dat die 6m herhaler weer “QRV after a few years of being out of order”. Die beriggie wat sê dat die herhaler weer aangeskakel is nadat vir geruime afgeskakel was, is gedateer die 14de Februarie 2001. Ek dink dit was omtrent die tyd toe Frans ZS6FDR vir ons die kanne gebring het wat hy gemodifiseer het vir die klub, en dat nadat dit geïnstalleer was, die herhaler weer aangeskakel is.

Op Maandag die 16de April 2001 om 15:00 UTC, tydens ‘n TEP-opening, was daar ‘n QSO gevoer deur Malcolm, ZR6MDK, met Marzio, I5MXX. Marzio het vanaf Italië CQ op die 6m herhaler geroep. Oukêrel Malcolm het eers gedink dat dit iemand is wat gekskeer, maar hy het toe ‘n vinnige QSO met Marzio gevoer, voordat die band weer toegemaak en Marzio se sein weer in die niet verdwyn het.

Ongelukkig was ons pret gedoem op ‘n stadium. Die SAUK/Sentech het ‘n radiostasie by hul sender, op ‘n frekwensie van 92,4 MHz bygevoeg. Ons het agtergekom sodra ons op die 6m herhaler praat, dan word die 2m herhaler geaktiveer om uit te saai. Na toetse en eksperimente is daar vasgestel dat 52,750 MHz, wat die 6m herhaler se uitsetfrekwensie is, plus 92,4 gelyk is aan 145,150 MHz, wat die 2m herhaler se insetfrekwensie is. Die eksterne mengproduk het die steurings veroorsaak. Op die 31ste Mei 2001 word die herhaler vir ‘n onbepaalde tyd afgeskakel. (Ek wonder of die hedendaagse 88,5 Hz sub hoorbare toon dalk die probleem destyds sou oplos?)

6m1

Johan, ZR6ANF nou ZS6JPL, wat ‘n staanplek beskikbaar gehad het by ‘n TPA herhalerperseel, waar die destydse Wachthuis Reserwe Radio se 2m herhaler en TNT se 70cm herhaler was, het aangebied om die 6m herhaler daar te huisves. Hierdie herhalerperseel is geleë te Waverleykop, bokant die klipgroef op die Magaliesbergreeks.

6m2

Op die 9de Augustus 2001 is die herhaler na Waverleykop verskuif. Hierdie werkspan het bestaan uit Johan, ZS6JPL, Pieter, ZS6PVW, Weon, ZS6LKF, Paul, ZR6NC nou ZS6PR, Frits, ZS6ASF, Jannie, ZR6PHD, wyle Marius, ZR6YY, wyle Jan, ZR6BKL, wyle Johan, ZR6AAC en sy seun Zander. Johan, ZS6JPL, en Weon, ZS6LKF, het die mas geklim om die antenna te monteer.

Die antenna was ‘n vertikale halfgolfdipool wat deur Pieter, ZS6PVW, vervaardig en op ‘n hoogte van 20m teen die mas op gemonteer is.

6m3

As gevolg van politieke woelinge in die komitee en klub, het die komitee van die dag daarop aangedring dat die herhaler verwyder moes word van die perseel, aangesien Johan, ZS6JPL, bedank het as klublid en die voorsitter homself nie kon vereenselwig daarmee dat ‘n nie-klublid ‘n herhaler kan huisves nie.

Van hier was die herhaler vir ‘n tydperk by Pieter, ZS6PVW, se QTH in Danville in Pretoria-Wes. Die 438,750 MHz herhaler was ook vir ‘n toets tydperk by Pieter se huis, aangesien daar steurings ondervind was te Kameeldrift-Wes en die 438.575 MHz herhaler daar geaktiveer was. Dit was ongeveer einde 2003 begin 2004.

Weereens het politieke woelinge veroorsaak dat Pieter, ZS6PVW, uit die komitee en klub bedank het, en die herhaler is toe geskuif na Japie, ZR6JN, se QTH te 22ste laan in Waverley.

6m4

Gedurende Augustus 2005 nadat ‘n nuwe komitee tydens die AJV verkies is, is daar besluit om die 6m herhaler na Waverleykop terug te skuif, asook om die 70cm herhaler op 438,750 MHz ook daar by te voeg. Op die 6de Augustus is die herhaler na Waverleykop teruggeskuif. Die werkspan het bestaan uit Johan, ZS6JPL, Pieter, ZS6PVW, Japie, ZR6JN, Marco, ZR6JMN, Jaco, ZR6JLL, Pine, ZS6OB, en Craig, ZS6RH. Marco en Craig was die masklimmers en het die antenna op 30m opgesit, inplaasvan van 20m soos die vorige keer.

6m5

TPA het vir Johan ZS6JPL in kennis gestel dat die mas waarop die 6m antenna is, gesloop sou word a.g.v. verswakking veroorsaak deur roes en dat die antenna verskuif moet word. Op die 6de Januarie 2007 is dit gedoen, die werkspan het bestaan uit Johan ZS6JPL, Pieter ZS6PVW, Magda ZS6MVW, Lizette ZS6LZT en Suzette ZS6SZT. Beide die 6m en 70cm dipoolantennas is toe verskuif na die toring wat feitlik teen die herhalerhuis geleë is.

6m6

Gedurende 2009 is die 6m dipool vervang deur ‘n gevoude dipool van RFI en die 70cm dipool met ‘n 2-stapel dipool, ook van RFI. Die herhaler is steeds funksioneel, en ons sou graag meer aktiwiteit op die herhaler wil hoor. Onthou, dit is steeds die enigste, volwaardige werkende 6m herhaler.