Nuusbrief

(Geaffilieer by die Suid-Afrikaanse Radioliga)

WEBWERF: www.zs6mrk.org

Het u enige interessante artikels wat ons hier kan publiseer?  Stuur gerus aan die redakteur – Teenspanning

Maandvergaderings:

Normaalweg die derde Saterdag van elke maand om 14:00 by die klubhuis behalwe gedurende Desember .

Bulletin tye:

Sondae om 11h15 op 7,062 MHz, 14,250 MHz, 52,750 MHz, 145,750 MHz, 438,750 MHz.
Die vorige Sondag se bulletin word die volgende Woensdagaand om 19h30 herhaal en sluit ook in die weeklikse Afrikaanse klikrebriek Amateur Radio in Aksie. Volg die skakel www.amateurinaksie.co.za

Kontakbesonderhede:

Posbus 31653
Waverley
0135

Kommittee:

 • Voorsitter: Thys Maree, ZS6MJM, 082 565 6087 mareemj@intekom.co.za
 • O/voorsitter: Chris van Eeden, ZS6CVE, 0828805265, chrisvaneeden@vodamail.co.za
 • Sekretaris: Anette Jacobs, ZR6D
 • Tesourier: Pieter Myburgh, ZS6PAM, 076 1407 562, Wooden@mweb.co.za
 • Sosiale Koordineerder: Pieter Fourie, ZS6CN, 0825737048, pieterzs6cn@gmail.com
 • Redakteur Teenspanning: Peter Spickett, ZS6SP, 0825753466, pspickett@gmail.com
 • Bulletin Koordineerder: Kallie Swanepoel, ZS6KCS, 083 2616942, kallieswanepoel@gmail.com
 • Hulp bulletinkoördineerder: Helgard Honiball, ZS6HON, 0827804491,  helgardh007@gmail.com
 • Hulp bulletinkoördineerder: Richard Peer, ZS6UK, zs6uk@peer.co.za
 • Webmeester: Thys Maree, ZS6MJM, 082 565 6087, mareemj@intekom.co.za
 • Addisionele lid: Kleingert Horn, ZS6HRN, 073 350 0600 , kleingert@gmail.com
 • Addisionele lid: Anette Jacobs, ZR6D, 0731999032, zr6d@ymail.com
 • Tegnies: Brian Jacobs, ZS6YZ, 083 255 9786, bjacobsza@gmail.com

Neem Kennis

Op 1 Desember 2012 is die 88,5Hz subtoon op die herhaler aangeskakel.

Sou u ‘n toonbortjie benodig doen die betaling by ons bankrekening (hieronder) met roepsein en “toonbordjie” as verwysing en stuur ‘n epos na ons eposadres, sekretaris@zs6mrk.org. Vir klublede is die prys R50; vir nie-klublede is die prys R150 vir gemonteerde bordjies. Posgeld is R20 sou die bordjies per pos versend moet word.

Kyk na die skakel  “Toonbordjie” vir meer tegniese inligting.

Ou TEENSPANNINGS op MRK se webverf

untitledVorige bulletins

Advertisements